рус
укр
eng
 

вул. Набережно-Хрещатицька, причал №4

м. Київ, Україна, 04070

(044) 200 04 04

(044) 200 04 05

wsm@indigo-ua.com

Страховий випадок (Insured Loss) — подія, передбачена Договором страхування та/або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити страхову виплату Страхувальнику, Застрахованій або іншій третій особі.

 
Стаття 21 Закону України "Про страхування" передбачає такі обов'язки Страхувальника при настанні страхового випадку:
  • Вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;
  • Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами Договору страхування.вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;
Несвоєчасне повідомлення Страхувальником/Застрахованою особою про настання страхового випадку без поважних на це причин є однією з підстав для відмови Страховика від проведення страхової виплати, так само як створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків. (п.5 ст. 26 Закону України "Про страхування").
 
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки Страхувальника/Застрахованої особи залежно від певного виду і умов страхування.