рус
укр
eng
 

вул. Набережно-Хрещатицька, причал №4

м. Київ, Україна, 04070

(044) 200 04 04

(044) 200 04 05

wsm@indigo-ua.com

Обов'язкова відповідальність юридичних осіб

Добровільна відповідальність юридичних осіб

 


Відповідальність власників зброї

Об’єктом страхування виступає:

 • відповідальність власників зброї, крім правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків, за шкоду, нанесену життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок володіння, зберігання або використання даної зброї (бойової, навчальної, мисливської, спортивної, холодної, пневматичної).

Ризики, що покриваються:

 • смерть потерпілих третіх осіб;
 • інвалідність або втрата працездатності третіх осіб;
 • пошкодження або знищення майна третіх осіб.

Вартість страхування (на 1 рік):

 • для юр. осіб = 17,00 грн. (1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян)

Відповідальність власників собак

Об’єктом страхування виступає:

 • відповідальність власників собак, крім державних органів, які утримують собак для виконання службових обов’язків, щодо шкоди, нанесеної життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб.

Ризики, що покриваються:

 • смерть потерпілих третіх осіб;
 • інвалідність або втрата працездатності третіх осіб, тимчасовий розлад здоров’я дитини;
 • пошкодження або знищення майна третіх осіб.

Вартість страхування (на 1 рік):

 • для юр. осіб = 34,00 грн. (2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян)

Відповідальність суб’єктів господарської діяльності на об’єктах підвищеної небезпеки

Об’єктом страхування виступає:

 • майнові інтереси, пов’язані із зобов’язанням Страхувальника відшкодувати збиток, нанесений життю, здоров’ю, майну третіх осіб, а також навколишньому природному середовищу внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки.

Ризики, що покриваються:

 • нанесення шкоди життю і здоров’ю третіх осіб (смерть, інвалідність, втрата працездатності);
 • нанесення шкоди природним ресурсам;
 • нанесення шкоди майну третіх осіб.

Вартість страхування (на 1 рік) визначається виходячи з категорії небезпечності об’єкта:

 • 1 категорія небезпечності (страхова сума 3 400 тис.грн.), тариф до 1,5%;
 • 2 категорія небезпечності (страхова сума 1 190 тис.грн.), тариф до 0,6%;
 • 3 категорія небезпечності (страхова сума 765 тис.грн.), тариф до 0,4%. 

Відповідальність суб’єктів перевезення небезпечних вантажів

Об’єктом страхування виступає:

 • майнові інтереси, пов’язані із зобов’язанням Страхувальника відшкодувати збиток, нанесений життю та здоров’ю, майну третіх осіб, а також навколишньому природному середовищу під час перевезення небезпечних вантажів.

 Ризики, що покриваються:

 • нанесення шкоди життю і здоров’ю третіх осіб (смерть, інвалідність, втрата працездатності);
 • нанесення шкоди природному середовищу;
 • нанесення шкоди майну третіх осіб.

Що впливає на вартість страхування:

 • об’єм небезпечного вантажу, який перевозиться;
 • клас небезпечного вантажу;
 • вид транспорту, яким перевозиться небезпечний вантаж;
 • хто із суб’єктів перевезення виступає страхувальником (відправник, перевізник, отримувач небезпечного вантажу).   

Страхування відповідальності експедиторів та перевізників

Головне завдання страхування відповідальності полягає в тому, щоб захистити майнові і фінансові інтереси Страхувальника. Для транспортних операторів, автоперевізників і експедиторів "Індіго" пропонує спеціальний поліс страхування відповідальності з урахуванням специфіки внутрішніх і міжнародних перевезень.

Об'єкти страхування:

 • майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з ризиком виникнення у нього обов'язку відшкодувати заподіяні іншим особам збитки у зв'язку з виконанням своїх зобов'язань по перевезенню вантажів;
 • витрати, викликані необхідністю розслідування обставин страхового випадку, захисту інтересів Страхувальника в органах державної влади або проведення робіт по рятуванню вантажу (за бажанням клієнта).

Ризики, що покриваються:

 • відповідальність за вантаж, включаючи страхування в рамках Конвенції КДПВ і внутрішнього законодавства України; наприклад, в разі пошкодження, загибелі, втрати вантажу при ДТП, пожежі, перекидання транспортного засобу, розкрадання;
 • відповідальність за фінансові втрати правомочної за договором перевезення особи, наприклад, за прострочення в доставці вантажу, неправильну відправку вантажу;
 • відповідальність за збиток, заподіяний вантажем майну, життю або здоров'ю третіх осіб;
 • відповідальність Страхувальника перед власником трейлера або контейнера, що виникла внаслідок втрати, загибелі або пошкодження трейлера або контейнера;
 • витрати по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку і встановленню його розміру; 
 • судові витрати;
 • митні ризики - ризик відповідальності Страхувальника перед митними органами по сплаті митних платежів внаслідок втрати вантажу або недоставлення його в митницю місця призначення.

Страхування митних ризиків:

 • пропонується в рамках комплексного поліса страхування відповідальності автоперевізника;
 • покликаний захистити майнові інтереси перевізників - тримачей книжок МДП при пред'явленні до них митними органами претензій по сплаті митного збору, податків і будь-яких відсотків в разі порушень процедури доставки товарів;

Додатково може бути застрахована:

 • відповідальність за передачу вантажу неправомочній особі;
 • відповідальність за втрату товаросупровідних документів, за винятком книжок МДП;

Вартість страхування залежить від:

 • напрямку перевезень;
 • номенклатури вантажів;
 • об'ємiв перевезень;
 • вибраних ризикiв і лімітiв відповідальності по ним;
 • кількості транспортних засобів.

СПЕЦІАЛЬНІ БОНУСИ І ПЕРЕВАГИ:

 •  розстрочка оплати страхового платежу;
 • спрощена документарна система відшкодування збитків;
 • цілодобова оперативна допомога;
 • сервис в будь-якій точці земної кулі;

Страхувальникам гарантується строга конфіденційність щодо наданої інформації, а також максимальне дотримання інтересів Страхувальників при здійсненні страхових виплат.

 Вартість поліса:

 • визначається індивідуально для кожного Клієнта;
 • залежить від вибраних ризиків і лімітів відповідальності за ними, номенклатури вантажів, що транспортуються, об'ємів діяльності Страхувальника і інших чинників.

 

Професійна відповідальність нотаріусів

Об’єктом страхування виступає:

 • майнові інтереси Страхувальника (нотаріальні контори і приватні нотаріуси), пов’язані із зобов’язанням останнього відшкодувати збитки, нанесені третім особам унаслідок своєї професійної діяльності.

Ризики, що покриваються:

 • нанесення шкоди третім особам унаслідок помилок та упущень, ненавмисно здійснених нотаріусами в процесі виконання своїх професійних обов’язків

Що впливає на вартість страхування:

 • стаж роботи нотаріуса
 • ліміт відповідальності

 

Загальногромадянська відповідальність
 

Об'єктом страхування виступає:

 • майнові інтереси, пов'язані з відповідальністю Страхувальника за відшкодування збитку, завданного життю, здоров'ю та / або майну третіх осіб у процесі здійснення діяльності, передбаченої договором страхування.

Ризики, що покриваються:

 • пошкодження або знищення майна третіх осіб;
 • нанесення шкоди життю і здоров'ю третіх осіб.

Що впливає на вартість страхування:

 • ліміт страхового покриття;
 • розмір франшизи.

 

Відповідальність митного брокера

Об’єктом страхування виступає:

 • майнові інтереси Страхувальника (митного брокера), пов’язані із зобов’язанням останнього відшкодувати збитки, нанесені третім особам унаслідок неналежного виконання своїх обов’язків при здійсненні професійної діяльності.

Ризики, що покриваються:

 • втрата (загибель), недостача або пошкодження товарів, транспортних засобів, які належать третім особм;
 • порушення строків декларації даних про товари і транспортні засоби та їх митний режим;
 • невірне і несвоєчасне нарахування митних платежів;
 • сплата третім особам завищених митних зборів відносно задекларованих товарів і транспортних засобів;
 • несплата (неповна сплата) митних платежів відносно задекларованих товарів і транспортних засобів;
 • недотримання умов та обмежень на використання і розпорядження товарами і транспортними засобами, по відношенню до яких митне оформлення не завершене, до їх випуску або надання третій особі в розпорядження у відповідності з обраним митним режимом;
 • вилучення товарів, транспортних засобів, накладення арешту в результаті ненавмисних порушень Страхувальником митних правил;
 • розголошення отриманої від представленої третьої особи інформації, яка являється комерційною, банківською таємницею або конфіденційною інформацією.

Що впливає на вартість страхування:

 • стаж та кількість працівників на фірмі митних брокерів.

 

Добровільна громадянська відповідальність на транспорті

Об’єктом страхування виступає:

 • майнові інтереси, пов’язані з відповідальністю власників транспортних засобів за відшкодування збитків, нанесених життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.

Ризики, що покриваються:

 • нанесення шкоди майну третіх осіб унаслідок ДТП з вини водія, який управляв автомобілем, вказаним у договорі страхування.

Що впливає на вартість страхування:

 • ліміт страхового покриття;
 • розмір франшизи;
 • водійський стаж та вік водія;
 • тип транспортного засобу;
 • кількість транспортних засобів.